YLSY Bursu 

meb-logoYLSY Bursu (Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığınca belirli şartları taşıyan öğrencileri finanse etmek amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir devlet bursudur.

Yurtdışında burslu üniversite okumak her öğrencinin hayallerini süslemektedir ve her öğrenci en iyi okullarda eğitim seviyesini ilerletmek ister. Ancak yurtdışında eğitim almak bizleri bazı durumlarda zorlamaktadır. Giderlerin maddi açıdan öğrencileri zorlayacağı ülkelerde eğitim almak isteyenlerin maliyetlerini karşılamaları oldukça güç bir durum haline gelmektedir. MEB bu konuda öğrencilerinin yükünü hafifletmek için çalışmaktadır.

MEB, yurtdışında burslu üniversite okumak isteyen öğrencilere burslu okuma fırsatı sunmakta ve binlerce öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesine imkan sağlamaktadır. Bu burs programı sayesinde yurtdışında burslu yüksek lisans ya da doktora eğitimi almak isteyen öğrenciler dünyanın en iyi üniversitelerinde mezun oldukları alanlara göre tam burslu okuma fırsatını yakalamaktadırlar. MEB, öğrencilerin yurtdışında kaliteli eğitim almaları için öğrencileri MEB bursu ile 70’ten fazla ülkeye göndermektedir. YLSY Bursu ile yurtdışında eğitim alacak öğrenciler yapılacak sınavlarla belirlenmektedir. YLSY sınavındaki başarı sıralamanıza göre kurum tarafından bursunuz tahsis edilecektir. YLSY bursu şartlarını sağlayan öğrencilerin yüksek öğrenimi süresince verilen eğitim, yaşam, konaklama vs. gibi ihtiyaçları ülkeden ülkeye değişen miktarlarda burs ödemeleri MEB tarafından yapılmaktadır. Yurtdışında burslu yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler eğitimleri sonunda Türkiye’ye dönmek zorundadır. Döndüklerinde MEB bünyesinde ya da üniversitelerde çalışabilmektedir.

BURS AMACI

YLSY Bursunun amacı, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek eğitim profilli insan yani nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasıdır. Lisansüstü öğrenim bursunu alan öğrencilerin eğitim bittikten sonra Türkiye’de mecburi hizmetlerini tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin yurtdışına gittikten 4 yıl sonra ülkeye dönüş yapmaları zorunludur. Lisans ya da ön lisans eğitimleri kurumun burs konuları arasında yer almamaktadır.

YLSY Bursu 1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 2 Ekim 2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe bağlıdır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri, yurt içi ve yurt dışı dil öğrenimleri ile yurt dışında görecekleri esas öğrenimleri ve öğrenim sonrası atamalarına ilişkin esasları kapsamaktadır.. YLSY ile ilgili her türlü açıklama ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması Bakanlık tarafından yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün (YYEGM) internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YLSY Bursu karşılıklı olup öğrenciler;
a) Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim gördüğü süre kadar,
b) Yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim gördüğü sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır.
Öğrenciler, bu yükümlülükleri adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getireceklerdir.

YLSY BURSU İLE ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK KURUMLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI (2019 yılına aittir)

SıraKontenjan
1Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı          5
2Çevre ve Şehircilik Bakanlığı         46
3Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü         16
4Diyanet İşleri Başkanlığı         49
5Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü         84
6Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı         23
7Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı         18
8Kültür ve Turizm Bakanlığı         13
9Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü         64
10Millî Eğitim Bakanlığı          6
11Milli Savunma Üniversitesi         92
12Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü          5
13Nükleer Düzenleme Kurumu         72
14Orman Genel Müdürlüğü          5
15Savunma Sanayii Başkanlığı         38
16Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü          7
17Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü         64
18Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı          2
19Türkiye Atom Enerjisi Kurumu         65
20Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü         44
21Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı         25
22Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı         37
23Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü         15
24Yükseköğretim Kurumları        400

YLSY BURSİYERİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

         (yyegm.meb.gov.tr’ de 2019 yılı YLSY Kılavuzunda belirtildiği şekilde)

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans eğitimini tamamlamış olmak
 • Lisans mezuniyet ortalamasının, 100 üzerinden en az 65,00 ya da 4 üzerinden en az 2,5 olması
 • 2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar ve 2019 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak
 • 1989 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak
 • Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak)
 • Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)
 • Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenci vizesi almaları esastır.

YLSY BAŞVURU / SEÇME İŞLEMLERi

YLSY BURSİYERLERİNE MESAJIMIZ VAR!-minYLSY Bursu için başvurular yılda bir kez genellikle Ağustos ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının REBUS (http://rebus.meb.gov.tr) adı verilen Resmi Burslu Öğrenci Sistemi‘nden ‘YLSY Başvuru İşlemleri’ sayfasından yapılmaktadır.

Adaylar, REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydettikten sonra ödeme yapabileceklerdir. Adayların “YLSY Başvuru İşlemleri” ekranına girerek tercih yapabilmesi için başvuru/seçme ücretini yatırmaları gerekmektedir. Adaylar 50,00 TL olan başvuru ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden yapabilmektedirler.
Seçme işlemlerine ilişkin tüm duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Burs başvurusu yapan öğrencilerin seçme ve değerlendirilmesi 2 aşamadan oluşmaktadır.

İlk aşama olarak adayların;

 • Lisans mezuniyet alanları
 • Mezuniyet not ortalamaları
 • Ales puanları dikkate alınarak diğer adaylara göre üstünlüğü belirlenen adaylar mülakata (sözlü sınav) davet edilir.

İkinci aşamada;

ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile lisans mezuniyet notunun %20’si dikkate alınarak hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşturulmaktadır.

YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, yukarıdaki tabloda sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubunun içerisinde yer alan kurum kontenjanlarından tercih yapabileceklerdir.

Adaylar YLSY puan üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

Kontenjanlara yerleştirilen adayların resmi burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.

a) Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması (1 adet)

b) Not döküm çizelgesi / Transkript (1 adet)

c) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)

d) Kefalet senedi (1 adet)

e) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

f) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

g) Kefillere ait diğer belgeler

h) Sağlık kurulu raporu (1 adet)

i) Askerlik durum belgesi (1 adet)

j) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

k) Vesikalık fotoğraf (1 adet)

İstenilen belgelerin ‘’T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Emniyet Mah. Milas Sk. No:21, 06500 Yenimahalle/Ankara’’ adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir.

ÖĞRENCİLERİN BURS KAPSAMINDA KARŞILANAN İHTİYAÇLARI 

•Yurtdışında eğitim alacağınız okul ücretinizin tamamı

• Aylık yaşam gideriniz (Bu ücretler genel olarak ülkelerin ekonomik koşullarına ve yaşam standartlarına göre belirlenir. Örneğin; 2019 yılı YLSY aylık yaşam ücreti İngiltere için 1.200£, Kanada için 1.870CAD, Amerika için 1.780$, Avustralya içinse 1.980 AUD olarak ödenmiştir.)

•Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleriniz

•Konaklama ihtiyacınız

•Sağlık masraflarınız

•Sınav ücretleriniz

•Kitap, kalem vb. giderleriniz karşılanır.

 

2019 YLSY Tercih Tablosu‘na ulaşmak için (Tıklayınız)

2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ulaşmak için (Tıklayınız)

Lisans Programları ve Kodları‘na ulaşmak için (Tıklayınız)

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları‘na ulaşmak için (Tıklayınız)

 

2021 YLSY Bursu Hakkında bilgi edinmek için YLSY 2021 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

MYEDUCOACH YURTDIŞI EĞİTİM YLSY BURSİYERLERİNE ÜCRETSİZ DESTEK VERİYOR! 

 

YLSY BURSİYERLERİ İÇİN!-minYLSY Bursu ile yurtdışında eğitim alacak öğrencilerimize Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak tüm başvuru süreçlerinde ÜCRETSİZ danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. İngiltere başta olmak üzere Amerika ve Avustralya’da birçok üniversite başvurusu için öğrencilerimize kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Danışmanlığımız okulların seçimi, üniversitelere başvuruların yapılması, kabul süreci, üniversite tarafından gerekli belgelerin düzenlenmesi, niyet mektubu ve CV’nin hazır hale getirilmesi yer almaktadır. Buna ek olarak öğrencilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan konaklamaların ayarlanması ve vize başvuru süreçlerini Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı bünyesince sağlamaktayız. Myeducoach Yurtdışı Eğitim olarak okulunuzu seçme sürecinden yurtdışında eğitiminizi alıp ülkeye dönüşünüze kadar her daim yanındayız.

Meb Bursu ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak tüm öğrenciler [email protected] veya 0232 441 13 38 numaralı ofis hattımızdan (0552 441 13 38 – Whatsapp hattı) bizlerle iletişime geçip sürece başlayabilirler.