İngiltere’de Foundation Programı

İngiltere'de Foundationİngiltere’de Foundation Programı İngiltere’deki Üniversitelerde eğitim görmek isteyip ancak dil seviyesi orta düzeyde olan ve lise not ortalaması çok yüksek olmayıp doğrudan üniversite eğitimine başlayamayan öğrenciler için oluşturulmuş bir hazırlık programıdır. Foundation programı lisans eğitimi başlamadan önce alabileceğiniz bir hazırlık eğitimidir. Üniversite’de Foundation eğitimi alan öğrenciler Üniversitelerdeki diğer öğrencilerle aynı kampüste kalıp, aynı yurtlarda kalabilirler. İngiltere’de Foundation programı İngilizce hazırlık senesi değildir. Bu programın amacı öğrencilerin okuyacakları bölümden giriş dersleri alıp haftada 20-25 saatlik akademik İngilizce programını içermektedir. İngilizce seviyenizi de artıran bu programlarda fen bilimleri, mühendislik, işletme, sanat/tasarım ve sosyal bilimler gibi konularda eğitim verilmektedir. Öğrenci program sonunda yeterli puanı alması halinde üniversitede lisans programındaki eğitimine başlayabilir.

İngiltere’de Foundation programı ile Türk öğrenciler İngiltere’deki eğitim sistemine alışarak akademik düzeyde bilgi elde edineceklerdir. İngiltere’deki eğitim sistemiyle Türkiye’deki eğitim sisteminin farklı olmasından dolayı, Türk öğrencilerin belli bir akademik düzeyde deneyim kazanmaları gerekmektedir. Bu program ile öğrenciler okuyacakları bölümde kendilerine gerekecek olan akademik yazıların hangi formatlarla yazılıp hangi içeriklerle desteklenmesi gerektiğini, referanslama yöntemleri gibi akademik düzeyde araştırmaların yoğun yapıldığı İngiltere’de bu altyapıya hazırlanmaktadır. Bu programı başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler okuyacakları bölümlere geçiş yaparlar.

İngiltere’de Foundation Programına Başvuru Şartları 


Foundation programı için kabul şartları için lise diploması %60 olması ve İngilizce sınav notunun gerekliliğini sağlamak için IELTS puanı 5.0-5.5 düzeylerinde olması gerekmektedir. Foundation programlarının başlama dönemleri genellikle Eylül ve Ocak ayları olarak değişmektedir. Foundation programlarına Eylül ayında başlayan öğrencilerin programı Haziran ayında bitmektedir ve Eylül ayında başlayan eğitimlere öğrenciler başarılı oldukları takdirde başlayabilir. Foundation programına Ocak ayında başlayan öğrenciler Ağustos ayında bu programı bitirip sene kaybı olmadan Eylül ayındaki başlayan bölümlere geçişlerini sağlayabilir.

İngiltere’de Pre Master Programı

İngiltere'de Foundation EğitimiPre Master Programı İngiltere’de Üniversitelerde yüksek lisans eğitim görmek isteyip ancak dil seviyesi orta düzeyde olan ve üniversite lisans not ortalaması çok yüksek olmayıp doğrudan üniversite eğitimine başlayamayan öğrenciler için oluşturulmuş bir ön Master programıdır. Pre Master programı yüksek lisans eğitimi başlamadan önce alabileceğiniz bir hazırlık eğitimidir. Bu program yalnızca Master programlarına yönelik bir geçiş olarak algılanmamalı ve bu programın birçok beceri ve yeteneklerin geliştirildiği değerli bir program olduğu da aşikardır. Üniversitede Pre Master eğitimi alan öğrenciler üniversitedeki diğer öğrencilerle aynı kampüste kalıp, aynı yurtlarda kalabilirler.

Pre Master programı İngilizce hazırlık senesi değildir. Bu programın amacı öğrencilerin yüksek lisans bölümünde okuyacakları alanla ilgili giriş dersleri alıp haftada 20-25 saatlik akademik İngilizce programını içermektedir. İngilizce seviyenizi de artıran bu programlarda fen bilimleri, mühendislik, işletme, sanat/tasarım ve sosyal bilimler gibi konularda eğitim verilmektedir. Öğrenci program sonunda yeterli puanı alması halinde Üniversitede lisans programındaki eğitimine başlayabilir.

Pre Master programı ile Türk öğrenciler İngiltere’deki eğitim sistemine alışarak akademik düzeyde bilgi elde edineceklerdir. İngiltere’deki eğitim sistemiyle Türkiye’deki eğitim sisteminin farklı olmasından dolayı, Türk öğrencilerin yüksek lisansa geçişte belli bir akademik düzeyde deneyim kazanmaları gerekebilmektedir. Bu program ile öğrenciler okuyacakları bölümde kendilerine gerekecek olan akademik yazıların hangi formatlarla yazılıp hangi içeriklerle desteklenmesi gerektiğini, referanslama yöntemleri gibi akademik düzeyde araştırmaların yoğun yapıldığı İngiltere’de bu altyapıyı da hazırlanmaktadır. Bu programı başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler okuyacakları yüksek lisans bölümlerine geçiş yaparlar.

Pre Master programlarını sunan iki grup vardır. Bunlardan ilki üniversitelerin kendi bünyelerinde açmış oldukları Pre Master programlarıdır. Kampüsteki sınıflarda kampüsteki hocalar tarafından verilen bu derslerle öğrencilerin yüksek lisans yapacağı alana yönelik dersler işlenmektedir. İkinci alternatif ise üniversitelerle iş birliği yapan uluslararası ve saygın özel kolejlerden bu eğitimin alınmasıdır. Üniversitelerden onaylı olan bu kurumlar üniversitelerin kendilerine sunduğu programlar çerçevesinde bu dersleri verebilmektedirler.

Pre Master programları ile öğrenciler yaratıcılıklarını geliştirip okumayı planladıkları yüksek lisans bölümüyle ilgili akademik bir altyapı hazırlarlar. Aynı zamanda akademik İngilizceyi geliştirmeyi sağlayan bu programlarla İngiltere’deki üniversitelerin akademik ortamıyla tanışmaktadırlar.

Başvuru Şartları 

İngiltere'de Pre-Master ProgramıPre Master programı için kabul şartları için lisans diplomasının en az 2.3-2.4 not ortalamasına sahip olması ve İngilizce sınav notunun gerekliliğini sağlamak için IELTS puanının 5.0-5.5 düzeylerinde olması gerekmektedir. Pre Master programlarının başlama dönemleri genellikle Eylül ve Ocak ayları olarak değişmektedir. Pre Master programlarına Eylül ayında başlayan öğrencilerin programı Haziran ayında bitmektedir ve Eylül ayında başlayan eğitime başarılı oldukları takdirde öğrenciler başlayabilir. Pre Master programına Ocak ayında başlayan öğrenciler Ağustos ayında bu programı bitirip sene kaybı olmadan Eylül ayında başlayan Master bölümlerine geçişlerini sağlayabilir.

 

İngiltere’de Pre Sessional English Programı


İngiltere'de Pre Sessional English ProgramıPre-sessional programı lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrencilerden akademik not ortalamasının yeterli düzeyde olup İngilizce seviyesinin istenilen seviyede olmadıklarında katılabilecekleri bir program türüdür. IELTS puanının ortalamasına göre değişen bu süre aralığı ortalama 4 ile 20 hafta arasında değişmektedir. Üniversitelerdeki Pre-sessional programlarına katılabilmek için IELTS puanının en az 5.0 olması gerekmektedir. Öğrenciler IELTS puanından aldıkları skorlara göre yüksek lisans tarihinden önce derslere bahar ve yaz döneminde başlamaktadır. Programlar genelde Haziran-Temmuz aylarında başlayıp, eğitim dönemi başlamadan önce yani Ağustos’un sonu Eylül’ün başında bitmektedir. Pre-sessional programında başarılı olan öğrenciler tekrar IELTS sınavına girmeden doğrudan bölüme geçiş yapabilmektedir.

Özellikle İngilizce dil eğitimi (Pre-sessional course) okuması gereken öğrencilerin lisans ve yüksek lisans başvurularını Nisan ayından önce tamamlamalarını öneriyoruz.