İngiltere’de Yüksek Lisans Eğitimi

İngiltere’de yüksek lisans eğitimi genellikle bir yıl sürmektedir ancak tıp, diş hekimliği ve bazı teknik bölümlerde bu süre iki yıla çıkabilmektedir. İngiltere’de yüksek lisansın bir yıl olmasının avantajıyla tezli lisansın yapılmasına da olanak sağlamaktadır. İngiltere’de yüksek lisans eğitimi genellikle 9 ay ders olarak verilirken son 3 ayda öğrencilerin tezlerini/projelerini yaptığı dönem olarak ayrılmaktadır. Eğitim dönemi genellikle Eylül/Ekim gibi başlarken Ocak/Şubat gibi dönemlerde de başlayan bölümlerde mevcuttur.

İngiltere’deki ve Türkiye’deki eğitim sistemi farklılığından dolayı yüksek lisansa kabul koşulları farklılık göstermektedir. Öğrencilerin iyi bir not ortalamasına sahip olması yüksek lisans kabulü için önemli bir kriterken, bu not ortalamasının üniversiteye başvuru için ortalamasının 2.6-2.8 düzeylerinden başladığı görülmektedir. İyi üniversitelerden kabul alabilme şansının artması için not ortalamasının 3.0’dan yüksek olması beklenmektedir. Ortalamanın altında ve üstündeki üniversitelerin başvuru için not ortalaması kriterleri farklılık gösterip başvuru için minimum not ortalaması bölümlere göre değişkenlik göstermektedir.

İyi bir Türk Üniversitesinden mezun olmak kabul için oranı artırsa da öğrencilerin kendilerini geliştirdiği alanlarda ön plana çıkarak başvurularda bunları belirtmeleri yüksek lisans kabulü için kabulü artırmaktadır. Eğer öğrencinin lisans alt yapısı ile okumak istediği yüksek lisans bölümü arasında uyuşmazlık oluyorsa belli bölümlerde öğrenciler pre-master okuyup ardından yüksek lisans bölümlerine kabul edilebilirler.

İngiltere’de yüksek lisansa kabul edilmek için belli gereklilikler bulunmaktadır. Bunlardan ilki yukarıda bahsedildiği üzere not ortalamasıdır ancak sadece not ortalamasına (transkript) bakılarak bir karar verilmemektedir. Aynı zamanda öğrencinin hocalarından aldıkları akademik referans mektupları yüksek lisansa kabul için önem taşımaktadır. Eğer öğrencinin çalışma deneyimi varsa çalıştığı yerlerden alacakları iş referans mektupları da başvurulara eklenebilir ve kabul için olumlu etki yaratabilmektedir.

Yüksek Lisans Başvuru Gereklilikleri

Öğrencilerin neden master yapmak istediğini, okuyacağı bölümden beklentilerini ve programa uygunluğunu gösteren ‘’niyet mektubu’’nun iyi bir şekilde hazırlanması da öğrencilerin master programlarına kabul edilmesindeki süreçlerde belirli rol oynamaktadır. İngiltere’de yüksek lisansa kabul süreçlerinden en önemli noktalarından biri de iyi bir İngilizce seviyesine sahip olmaktır. Öğrencilerin IETLS sınavından ortalama 6.5 düzeyinde bir sonuç almaları beklenmektedir ancak bu İngilizce not ortalaması gerekliliği her bir okula göre ve bölümden bölüme değişmektedir. Eğer öğrenci bu İngilizce gerekliliğin altında kalırsa yüksek lisans eğitimi başlamadan önce öğrenci İngilizce dil hazırlık programına (pre-sessional course) katılıp gerekli olan düzeye getirilir ve yüksek lisans eğitime geçiş yapabilir.


Yüksek lisans başvuruları için herhangi bir son başvuru tarihi bulunmamaktadır. Programlar genellikle Temmuz ve Ağustos aylarına kadar öğrenci kabulü yapabilmektedirler. Bazı programlara gelen başvuru sayısı yeterli sayıya ulaştığında belli programların kontenjanları dolabilmektedir. Bu sebeple öğrencilere tavsiyemiz olabildiğince erken başvurularını yapmaları olacaktır. Özellikle İngilizce dil eğitimi (pre-sessional course) okuması gereken öğrencilerin başvurularını Nisan ayından önce tamamlamalarını öneriyoruz. Eğer öğrenci IELTS sınavından yeterli puanı aldıysa başvuruların ideal olarak mayıstan önce tamamlanmasını tavsiye ediyoruz. Üniversitelerin başvuruları değerlendirme süreci herbir üniversiteye göre değişse de ortalama olarak 4 ile 8 hafta arasında kabul veya red olarak okullardan başvuru sonuçları gelmektedir.

Üniversitelerin ve bölümlerin öğrenci kabul koşulları belirtildiği üzere farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple üniversite tercih sürecinden, başvuru süreçlerine ve bu özel koşullara göre öğrencinin hazırlanması için eğitim danışmanlarımızla süreci profesyonel bir şekilde yönetebilirsiniz.