YLSY

meb-logoYurtdışı Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY Bursu), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığınca belirli şartları taşıyan öğrencileri finanse etmek amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir devlet bursudur.

YLSY NEDİR?

Yurtdışında burslu üniversite okumak her öğrencinin hayallerini süslemektedir ve her öğrenci en iyi okullarda eğitim seviyesini ilerletmek ister. Ancak yurtdışında eğitim almak bizleri bazı durumlarda zorlamaktadır. Giderlerin maddi açıdan öğrencileri zorlayacağı ülkelerde eğitim almak isteyenlerin maliyetlerini karşılamaları oldukça güç bir durum haline gelmektedir. MEB bu konuda öğrencilerinin yükünü hafifletmek için çalışmaktadır.

MEB, yurtdışında burslu üniversite okumak isteyen öğrencilere burslu okuma fırsatı sunmakta ve binlerce öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesine imkan sağlamaktadır. Bu burs programı sayesinde yurtdışında burslu yüksek lisans ya da doktora eğitimi almak isteyen öğrenciler dünyanın en iyi üniversitelerinde mezun oldukları alanlara göre tam burslu okuma fırsatını yakalamaktadırlar. MEB, öğrencilerin yurtdışında kaliteli eğitim almaları için öğrencileri MEB bursu ile 70’ten fazla ülkeye göndermektedir. YLSY Bursu ile yurtdışında eğitim alacak öğrenciler yapılacak sınavlarla belirlenmektedir. Sınavdaki başarı sıralamanıza göre kurum tarafından bursunuz tahsis edilecektir. YLSY bursu şartlarını sağlayan öğrencilerin yüksek öğrenimi süresince verilen eğitim, yaşam, konaklama vs. gibi ihtiyaçları ülkeden ülkeye değişen miktarlarda burs ödemeleri MEB tarafından yapılmaktadır. Yurtdışında burslu yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler eğitimleri sonunda Türkiye’ye dönmek zorundadır. Döndüklerinde MEB bünyesinde ya da üniversitelerde çalışabilmektedir.

BURS AMACI

YLSY Bursunun amacı, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek eğitim profilli insan yani nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasıdır. Lisansüstü öğrenim bursunu alan öğrencilerin eğitim bittikten sonra Türkiye’de mecburi hizmetlerini tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin yurtdışına gittikten 4 yıl sonra ülkeye dönüş yapmaları zorunludur. Lisans ya da ön lisans eğitimleri kurumun burs konuları arasında yer almamaktadır.

YLSY Bursu 1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 2 Ekim 2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe bağlıdır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri, yurt içi ve yurt dışı dil öğrenimleri ile yurt dışında görecekleri esas öğrenimleri ve öğrenim sonrası atamalarına ilişkin esasları kapsamaktadır.. YLSY ile ilgili her türlü açıklama ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasını Bakanlık yapar. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün (YYEGM) internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YLSY Bursu karşılıklı olup öğrenciler;
a) Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim gördüğü süre kadar,
b) Yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim gördüğü sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır.
Öğrenciler, bu yükümlülükleri adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getireceklerdir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50” (4’lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için “100 üzerinden 65,00″) veya daha yukarı olmak,
  • 2017 ALES Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES/2, 2018 ALES Sonbahar, 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2, 2021 ALES/1-2-3, 2022 ALES/1-2 sınav dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,
  • “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve Doktora” olan alanlar için 1992 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1989 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
  • Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),
  • Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),
  • Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler.
  • 2019, 2020 ve 2021 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

YLSY BAŞVURU İŞLEMLERi

YLSY BURSİYERLERİNE MESAJIMIZ VAR!-minYLSY Bursu için başvurular yılda bir kez genellikle Ağustos ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının REBUS (http://rebus.meb.gov.tr) adı verilen Resmi Burslu Öğrenci Sistemi‘nden ‘YLSY Başvuru İşlemleri’ sayfasından yapılmaktadır.

Adaylar, REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydettikten sonra ödeme yapabileceklerdir. Adayların “YLSY Başvuru İşlemleri” ekranına girerek tercih yapabilmesi için başvuru/seçme ücretini yatırmaları gerekmektedir.
Seçme işlemlerine ilişkin tüm duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Burs başvurusu yapan öğrencilerin seçme ve değerlendirilmesi 2 aşamadan oluşmaktadır.

 

KONTENJANA YERLEŞME SONRASI YAPILACAKLAR 

Kontenjanlara yerleştirilen adayların resmî burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)

b) Kefalet senedi (1 adet)

c) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

ç) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

d) Kefillere ait diğer belgeler

f) Askerlik durum belgesi (1 adet)

g) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

g) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

İstenen belgelerin “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Emniyet Mah. Milas Sk. No:21, 06500 Yenimahalle/ANKARA” adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını yitireceklerdir. Yapılacak işlemler, belge teslim tarihleri ve istenilen belgeler ile ilgili duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

ÖĞRENCİLERİN BURS KAPSAMINDA KARŞILANAN İHTİYAÇLARI 

•Yurtdışında eğitim alacağınız okul ücretinizin tamamı

• Aylık yaşam gideriniz (Bu ücretler genel olarak ülkelerin ekonomik koşullarına ve yaşam standartlarına göre bağlıdır.)

•Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleriniz

•Konaklama ihtiyacınız

•Sağlık masraflarınız

•Sınav ücretleriniz

•Kitap, kalem vb. giderleriniz karşılanır.

 

YLSY 2022 Yılı Bilgilerine ulaşmak için (Tıklayınız)

YLSY 2021 Yılı Bilgilerine ulaşmak için (Tıklayınız)

 

MYEDUCOACH YURTDIŞI EĞİTİM YLSY BURSİYERLERİNE ÜCRETSİZ DESTEK VERİYOR! 

 

YLSY BURSİYERLERİ İÇİN!-minYLSY Bursu ile yurtdışında eğitim alacak öğrencilerimize Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak tüm başvuru süreçlerinde ÜCRETSİZ danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. İngiltere başta olmak üzere Amerika ve Avustralya’da birçok üniversite başvurusu için öğrencilerimize kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Danışmanlığımız okulların seçimi, üniversitelere başvuruların yapılması, kabul süreci, üniversite tarafından gerekli belgelerin düzenlenmesi, niyet mektubu ve CV’nin hazır hale getirilmesi yer almaktadır. Buna ek olarak öğrencilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan konaklamaların ayarlanması ve vize başvuru süreçlerini Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı bünyesince sağlamaktayız. Myeducoach Yurtdışı Eğitim olarak okulunuzu seçme sürecinden yurtdışında eğitiminizi alıp ülkeye dönüşünüze kadar her daim yanındayız.

Meb Bursu ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak tüm öğrenciler [email protected] veya 0232 441 13 38 numaralı ofis hattımızdan (0552 441 13 38 – Whatsapp hattı) bizlerle iletişime geçip sürece başlayabilirler.