YLSY 2022

YLSY Nedir?YLSY 2022

2022 YLSY (Lisansüstü Eğitim için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme) Bursu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli koşulları sağlayan öğrencilere fon sağlamak için verilen kapsamlı bir devlet bursudur.

Burs ile yurtdışında okumak her öğrencinin hayalidir ve her öğrenci eğitim seviyesini en iyi okullarda geliştirmek ister. Ancak yurt dışında okumak bizim için zor olabilir. Maliyetlerin öğrenciler için mali açıdan zorlayıcı olduğu bir ülkede, okumak isteyenlerin maliyetleri karşılaması çok zorlaşır. MEB, bu konuda öğrencilerin üzerindeki yükü hafifletmeye kararlıdır.

Bu burs programı sayesinde yurt dışında burslu olarak okumak isteyen öğrenciler, mezun oldukları alana göre dünyanın en iyi üniversitelerinde, tam burslu olarak okuma imkanına sahip olur. YLSY bursu ile yurt dışında okuyan öğrenciler sınavlarla belirlenir. Burslar, YLSY sınavından geçme oranına göre eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Yurt dışında burslu olarak okuyan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda Türkiye’ye dönmek zorundadır.

YLSY bursları;

Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerini karşılamaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı dil öğrenimleri ile yurt dışında görecekleri esas öğrenimler de bursun kapsamına dahildir. YLSY ile ilgili her türlü açıklama ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması Bakanlık tarafından yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YLSY Başvuru Şartları

•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.), 

•Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50” (4’lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için “100 üzerinden 65,00″) veya daha yukarı olmak,

•2017 ALES Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES/2, 2018 ALES Sonbahar, 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2, 2021 ALES/1-2-3, 2022 ALES/1-2 sınav dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,

•“Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve Doktora” olan alanlar için 1992 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1989 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

•Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

•Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

•Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

•Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

•2019, 2020 ve 2021 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

YLSY2022 YLSY Başvuru

YLSY Bursu için başvurular yılda bir kez genellikle Ağustos ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının REBUS (http://rebus.meb.gov.tr) adı verilen Resmi Burslu Öğrenci Sistemi‘nden ‘YLSY Başvuru İşlemleri’ sayfasından yapılır.

Adaylar, başvurularını 01 – 11 Kasım 2022 tarihleri arasında REBUS üzerinden yapacaklardır. Başvuru işlemleri 11 Kasım 2022 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Adaylar ödeme yapabilmek için REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri kaydetmeli. Ve “YLSY Başvuru İşlemleri” ekranına giriş yapması gerekmektedir. Adaylar 125,00 TL olan başvuru ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden (Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) ya da Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine ATM veya bu bankaların internet bankacılığı vasıtasıyla YLSY SINAV BAŞVURU ÜCRETİ adı altında yatıracaklardır. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır. Başvuru ücreti ödeme işlemleri 11 Kasım 2022 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

YLSY Bursu Neleri Kapsar? 

•Yurtdışında eğitim alacağınız okul ücretinizin tamamı

• Aylık yaşam gideriniz

•Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleriniz

•Konaklama ihtiyacınız

•Sağlık masraflarınız

•Sınav ücretleriniz

•Kitap, kalem vb. giderleriniz karşılanır.

YLSY 2022 Kontenjana Yerleşme Sonrası Yapılacaklar

Kontenjanlara yerleştirilen adayların resmî burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)

b) Kefalet senedi (1 adet)

c) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

d) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

e) Kefillere ait diğer belgeler

f) Askerlik durum belgesi (1 adet)

g) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

İstenen belgelerin “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Emniyet Mah. Milas Sk. No:21, 06500 Yenimahalle/ANKARA” adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. İstenen belgeleri belirtilen süre içerisinde ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını yitireceklerdir. Yukarıda yer alan belgelerden ayrı olarak Bakanlık tarafından gerekli görülen ek belgeler de İSTEN. Yapılacak işlemler, belge teslim tarihleri ve istenilen belgeler ile ilgili duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

 

Ek-1: 2022 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için (Tıklayınız)

Ek-2: 2022 YLSY Tercih Tablosu için (Tablo-1) (Tıklayınız)

Ek-3: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları için (Tablo-2) (Tıklayınız)

Ek-4: Lisans Programları ve Kodları için (Bilgi amaçlıdır) (Tıklayınız)

 

 Whatsapp üzerinden YLSY Destek grubumuza katılmak isterseniz tıklayınız. 

MYEDUCOACH YURTDIŞI EĞİTİM YLSY BURSİYERLERİNE ÜCRETSİZ DESTEK VERİYOR! 

 

Ylsy bursu ile yurtdışında ücretsiz yüksek lisansYLSY Bursu ile yurtdışında eğitim alacak öğrencilerimize Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak tüm başvuru süreçlerinde ÜCRETSİZ danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. İngiltere başta olmak üzere Amerika ve Avustralya’da birçok üniversite başvurusu için öğrencilerimize kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Danışmanlığımız kapsamında, okulların seçimi, üniversitelere başvuruların yapılması, kabul süreci, üniversite tarafından gerekli belgelerin düzenlenmesi, niyet mektubu ve CV’nin hazır hale getirilmesi yer almaktadır. Buna ek olarak öğrencilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan konaklamaların ayarlanması ve vize başvuru süreçlerini Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı bünyesince sağlamaktayız.

Myeducoach Yurtdışı Eğitim olarak okulunuzu seçme sürecinden yurtdışında eğitiminizi alıp ülkeye dönüşünüze kadar her daim yanındayız.

Meb Bursu ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak tüm öğrenciler [email protected] veya 0232 441 13 38 numaralı ofis hattımızdan (0552 441 13 38 – Whatsapp hattı) bizlerle iletişime geçip sürece başlayabilirler.