YLSY 2021

YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) nedir?

meb-logo2021 YLSY Bursu (Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığınca belirli şartları taşıyan öğrencileri finanse etmek amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir devlet bursudur.

MEB, öğrencilerin yurtdışında kaliteli eğitim almaları için öğrencileri MEB bursu ile 70’ten fazla ülkeye göndermektedir. YLSY bursu şartlarını sağlayan öğrencilerin yüksek öğrenimi süresince tüm masrafları MEB tarafından karşılanır. (Eğitim, yaşam, konaklama vs. gibi ihtiyaçları ülkeden ülkeye değişen miktarlarda burs ödemeleri vs.) Yurtdışında burslu yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler eğitimleri sonunda Türkiye’ye dönmek zorundadır. Döndüklerinde MEB bünyesinde ya da üniversitelerde çalışabilmektedir.

Bursun amacı nedir?

YLSY Bursunun amacı, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek eğitim profilli insan ihtiyacının karşılamak istemesidir. Lisansüstü öğrenim bursunu alan öğrencilerin eğitim bittikten sonra Türkiye’de mecburi hizmetlerini tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin yurtdışına gittikten 4 yıl sonra ülkeye dönüş yapmaları zorunludur. Lisans ya da ön lisans eğitimleri kurumun burs konuları arasında yer almaz.

Ylsy bursiyerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

(Aşağıdaki bilgiler 2020 yılına aittir.2021 Ylsy kılavuzu yayınlanınca tablolar ve bilgiler güncellenecektir.)

yyegm.meb.gov.tr’ de 2020 yılı YLSY Kılavuzunda belirtildiği şekilde :

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ya da yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans eğitimini tamamlamış olmak
 • Lisans mezuniyet ortalamasının, 100 üzerinden en az 65,00 ya da 4 üzerinden en az 2,5 olması
 • 2015 ALES Sonbahar, 2016 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3 ve 2020 ALES/1 sınav dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,
 • 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak
 • Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak)
 • Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)
 • Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenci vizesi almaları esastır.

2021 Ylsy Başvurular nasıl yapılır?

YLSY Bursu için başvurular yılda bir kez genellikle Ağustos ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının REBUS (http://rebus.meb.gov.tr) adı verilen Resmi Burslu Öğrenci Sistemi‘nden ‘YLSY Başvuru İşlemleri’ sayfasından yapılır.
Adaylar, REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydettikten sonra ödeme yapabilirler. Adayların “YLSY Başvuru İşlemleri” ekranına girerek tercih yapabilmesi için başvuru/seçme ücretini yatırmaları gerekmektedir. Adaylar 2020 yılı için 65,00 TL olarak belirlenen başvuru ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden yapabilmektedirler.
Seçme işlemlerine ilişkin tüm duyurular http://yyegm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Ylsy Burs başvurusu yapan öğrencilerin seçme ve değerlendirilmesi nasıl yapılıyor?

Ylsy Burs başvurusu yapan öğrencilerin seçme ve değerlendirilmesi 2 aşamadan oluşmaktadır.

İlk aşama olarak adayların;

 • Lisans mezuniyet alanları
 • Mezuniyet not ortalamaları
 • Ales puanları dikkate alınarak diğer adaylara göre üstünlüğü belirlenen adaylar mülakata (sözlü sınav) davet edilir.

İkinci aşamada;

ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ile lisans mezuniyet notunun %20’si dikkate alınarak hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşturulmaktadır.

YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, aşağıdaki tabloda sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubunun içerisinde yer alan kurum kontenjanlarından tercih yapabileceklerdir.

Adaylar YLSY puan üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

2021 Ylsy Bursu ile öğrenci Gönderilecek Kurumlar ve Kontenjan Dağılımı (Aşağıdaki tablo 2020 yılına aittir. 2021 Ylsy kılavuzu yayınlanınca tablolar ve bilgiler güncellenecektir.)

YLSY 2020 KONTENJAN DAĞILIMI

Öğrencilerin Ylsy bursu kapsamında karşılanan ihtiyaçları nelerdir?

•Yurtdışında eğitim alacağınız okul ücretinizin tamamı

• Aylık yaşam gideriniz 

•Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleriniz

•Konaklama ihtiyacınız

•Sağlık masraflarınız

•Sınav ücretleriniz

•Kitap, kalem vb. giderleriniz karşılanır.

Program kapsamında yabancı dil eğitimi verilir mi?

Yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan Ylsy bursiyerleri yurt içi ve/veya yurt dışı dil eğitimi alabilirler. Bu eğitim isteğe bağlı olmakla beraber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilir. 

Kurslar,

a)Yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli,

b)Yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli,

c)Yurt içinde kurs açılmayan diller için yurt dışında en fazla 12 (on iki) ay süreli olarak düzenlenir. Bu sürede esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için üniversitelerin istediği yeterli dil puanını alamayan öğrenciler olabilir. Bu durumda en fazla 6 aya kadar resmî burslu statüde uzatım hakkı verilebilir.

NOT: Dil eğitimlerine ilişkin esaslar her yıl YLSY Kılavuzları ile belirlenir.

Öğrenim süreleri ne kadardır? 

Dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay

Yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl

Doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir.

Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık gösterebilir. ( Örneğin; İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.)

Lisans mezunları doğrudan doktora öğrenimi görebilir mi?

Lisans mezunları dışında bulunan üniversitelerden kabul alınması halinde doğrudan doktora öğrenimi görülebilir.

YLSY kapsamında hangi ülkelerde eğitim alınabilir?

Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul ettiği Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve/veya QS World University Rankings-Top Universities tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde son 3 (üç) yıl içerisinde alan sıralamasında %60’lık dilim içerisinde bulunması gerekir. Bu ülkeler ve sıralamalarda bulunmayan yükseköğretim kurumlarından alınacak kabullere ilişkin değerlendirme Bakanlıkça yapılır.

2021 YLSY kapsamında mecburi hizmet süresi ne kadardır?

Öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda;

a. Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar,

a. Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar.

Kontenjanlara yerleştirilen adaylar resmi burslu öğrenci statüsü kazanabilmeleri için hangi belgeleri teslim etmelidirler?

a) Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması (1 adet)

b) Not döküm çizelgesi / Transkript (1 adet)

c) Taahhüt / Yüklenme senedi (1 adet)

d) Kefalet senedi (1 adet)

e) Kefillerin nüfus kayıt örneği (1 adet)

f) Kefillerin çalışma belgesi (1 adet)

g) Kefillere ait diğer belgeler

h) Sağlık kurulu raporu (1 adet)

i) Askerlik durum belgesi (1 adet)

j) Yerleştirme sonuç belgesi (1 adet)

k) Vesikalık fotoğraf (1 adet)

Bursiyerlerden belgelerin ‘’T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sk. No:21, 06500 Yenimahalle/Ankara’’ adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir.

 

2020 YLSY Tercih Tablosu‘na ulaşmak için (Tıklayınız)

2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ulaşmak için (Tıklayınız)

Lisans Programları ve Kodları‘na ulaşmak için (Tıklayınız)

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları‘na ulaşmak için (Tıklayınız)

 

MYEDUCOACH YURTDIŞI EĞİTİM YLSY BURSİYERLERİNE ÜCRETSİZ DESTEK VERİYOR! 

 

Ylsy bursu ile yurtdışında ücretsiz yüksek lisansYLSY 2021 Bursu ile yurtdışında eğitim alacak öğrencilerimize Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak tüm başvuru süreçlerinde ÜCRETSİZ danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. İngiltere başta olmak üzere Amerika ve Avustralya’da birçok üniversite başvurusu için öğrencilerimize kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Danışmanlığımız okulların seçimi, üniversitelere başvuruların yapılması, kabul süreci, üniversite tarafından gerekli belgelerin düzenlenmesi, niyet mektubu ve CV’nin hazır hale getirilmesi yer almaktadır. Buna ek olarak öğrencilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan konaklamaların ayarlanması ve vize başvuru süreçlerini Myeducoach Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı bünyesince sağlamaktayız.

Myeducoach Yurtdışı Eğitim olarak okulunuzu seçme sürecinden yurtdışında eğitiminizi alıp ülkeye dönüşünüze kadar her daim yanındayız.

YLSY 2021 Meb Bursu ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak tüm öğrenciler [email protected] veya 0232 441 13 38 numaralı ofis hattımızdan (0552 441 13 38 – Whatsapp hattı) bizlerle iletişime geçip sürece başlayabilirler.