SWPS University 

SWPS University (SWPS Sosyal ve Beşeri Bilimler Üniversitesi), Polonya’da 1996 yılında kurulmuş özel bir üniversitedir. Üç psikoloji profesörü Andrzej Eliasz , Zbigniew Pietrasiński ve Janusz Reykowski tarafından kurulmuştur. SWPS University Polonya’da sosyal bilimler alanlarında üstün başarı gösteren lider bir yüksek öğretim kurumudur.

SWPS University yirmi yılı aşkın dinamik bir büyümeden sonra, kayıtlı 17.000’den fazla öğrenciye ders verenmektedir. 300’den fazla kalıcı araştırmacı fakültesi ve deneyimli akademisyenden oluşan güçlü bir toplulutur. Polonya’nın büyük şehirlerinde bulunan beş kampüste 35 lisans, yüksek lisans ve doktora programında eğitim vermektedir. 60’tan fazla ülkeden 1.300’den fazla uluslararası öğrenciye tamamen İngilizce olarak öğretilen 12 programı içermektedir.SWPS university

SWPS University misyonu toplumsal değişime aktif olarak katılmak ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmektir.

• İddialı, disiplinler arası ve kişiselleştirilmiş bir eğitim
• Mevcut eğitim programlarının kalitesini artırmak.
• İhtiyaçları karşılayan yeni çalışma programları geliştirmek
• iş piyasasının ve piyasanın gelecekteki gelişimini göz önünde bulundurun.
• Yaşam boyu ve yaşam boyu öğrenme için programlar geliştirmek.
• Öğrenme yollarını bireysel ihtiyaçlarla uyumlu hale getirmek (kişiselleştirilmiş öğrenme).

 

SWPS University’de Eğitim


SWPS University 8 fakülteye sahiptir. Kültürel çalışmalar, edebiyat çalışmaları, hukuk ve sosyoloji ve psikoloji alanlarında da doktora derecesi verme yetkisine sahiptir:

 • Varşova Psikoloji FakültesiSWPS university
 • Varşova Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • Varşova Hukuk Fakültesi
 • Sopot Psikoloji Fakültesi
 • Katowice Psikoloji Fakültesi
 • Wrocław Psikoloji Fakültesi
 • Wrocław Hukuk ve İletişim Fakültesi
 • Poznan Sosyal Bilimler ve Tasarım Fakültesi

SWPS University, fakülte ve öğrencilerinin sosyal katılımı fikrini besleyen çeşitli yerel ve ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. SWPS, düşük gelirli bireyler için ücretsiz yasal tavsiye sunan bir Hukuk Kliniğine sahiptir. Üniversite ayrıca , Üniversite ana kampüsünün bulunduğu Varşova’nın Praga Bölgesi’nde küçük işletmelerini işleten yerel ustaları da desteklemektedir . Araştırma çıktılarının çoğu, sinirbilim, ekonomi ve kamu politikası için davranışsal anlayışlar, sağlık ve beslenme, yaşlanma, gençlerin adaptasyonu veya Horizon Europe’dan gelen AB zorluklarıyla yüzleşme gibi sosyal, ticari ve politik konulara ayrılmıştır.(örneğin göçler, dijital dünyada insan ve teknoloji ilişkileri). SWPS, sosyal amaçlara adanmış çeşitli STK’lar ve kurumlarla işbirliği yapar, Ashoka Fark Yaratma Yolculuğu Sertifikasına sahip ilk Avrupa kampüsüdür ve 7 Polonya Üniversitesini BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri etrafında gruplandıran yeni kurulan Bağlı Üniversiteler Forumu’nun üyesidir .

SWPS University İngilizce Lisans Bölümleri

  • Architectureİngiliz Dili ve Edebiyatı
   • Yönetim ve Medyada İngilizce
   • Tercümanlık
   • Yabancı Dil İngilizce ÖğretmenliğiSWPS university
   • Kültürlerarası İletişim ve Turizm
  • Amerikan Araştırmaları
   Psikoloji
   Psikoloji Lisans + Master Beraber
  • Uluslararası İşletme
   • Uluslararası Ticaret
   • Uluslararası Proje Yönetimi
   • Uluslararası Turizm Yöneticiliği
  • Dizayn
   • Industrial Design
   • Communication Design
   • Fashion Design
   • Domestic Design

SWPS University İngilizce Yüksek Lisans Bölümleri

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
   • Tercümanlık
   • Amerikan Film ve Televizyon
   • Yabancı Dil İngilizce Öğretmenliği
  • Psikoloji
   • Davranış Değişim Psikolojisi – Uygulamalı Davranış Analizi
   • Liderlik Psikolojisi-Çatışmalar, Krizler ve İşbirliği

İngilizce Hazırlık Programı

SWPS, lisans öncesi program ile katılımcılara İngilizcelerini geliştirme imkanı sunuyor. Becerikli akademisyen öğretmenlerin gözetiminde, her ülkeden gelen katılımcılar dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmekte ve İngilizce konuşulan ülkelerin kültürlerini daha yakından tanımaktadırlar. Kursun tamamlanmasıyla katılımcılar İngilizce B2 seviyesine ulaşmaları ve arzu ettikleri bölümü başarıyla tamamlamaları beklenmektedir. Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi SWPS İngilizce hazırlık eğitimi 2 sömestır boyunca sürüyor.

 

 •  SWPS University’nin 25.000 m2’lik modern kampüsü, Polonya’daki en iyi özel üniversitenin mevcut ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, özenle yenilenmiş tarihi endüstriyel binaları içermektedir. Kampüs, geniş sınıflar ve amfiler, bilgisayar laboratuvarları, simultane tercüme laboratuvarı ve özel donanıma sahip araştırma laboratuvarları sunmaktadır.
 • SWPS’in Varşova Kampüsü, modern görsel-işitsel ekipmanlarla donatılmış 75 derslik ve 11 konferans salonu içermektedir. Ayrıca video konferans özelliklerine sahip 3 konferans odası ve 8 son teknoloji bilgisayar laboratuvarı sunmaktadır.
 • Öğrencilerin, 88.000’den fazla cilt ve EBSCO, PsycINFO, PsycARTICLES, SocINDEX, Elsevier ve LEX dahil olmak üzere çeşitli elektronik veri tabanları sunan bilgisayarlı bir kütüphaneye erişimi vardır. Ek olarak, öğrenciler 18.000’den fazla kitap ve süreli yayın içeren Doğu Asya Koleksiyonundan yararlanabilirler. Ayrıca öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin video kütüphanesinden film izleyebilecekleri bir multimedya gösterim odası da bulunmaktadır.
 • SWPS University, gazetecilik öğrencilerinin ses projeksiyonu, teleprompter kullanımı, röportaj becerileri ve radyo ve televizyon profesyonelleri için vazgeçilmez olan diğer yetkinlikler dahil olmak üzere faydalı beceriler edindiği iyi donanımlı bir radyo ve televizyon stüdyosu sunmaktadır.